ASRY

Tørrdokk

375 x 75 m

500.000 dwt

20/100 tonn kraner

Flytedokk

252 x 44 m

110.000 dwt

10/20 tonn kraner

Flytedokk

227 x 40 m

90.000 dwt

10/20 tonn kraner

Antall ansatte:

1.500

Dybde langs kai:

9 meter